Zemědělství

Zemědělská mechanizace


Firma SM.HA poskytuje služby zemědělským podnikům i soukromým farmářům v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se zejména na sklizňové práce, pro které využívá kombajny Claas Lexion 560 a Claas Lexion 560 Montana, vybavené žacími lištami o šířce záběru 7,5 m a drtiči slámy.
Naše stroje umožňují sklízet:

  • olejniny (řepku, slunečnici)
  • obiloviny (oves, ječmen, pšenici, triticale)
  • luštěniny (hrách, čočku, sóju, lupinu)
  • mák


S využitím svahového kombajnu Claas Lexion 560 Montana jsme schopni sklízet v horských, kopcovitých a těžko přístupných oblastech.
Naše sklizňové stroje jsou před každou sezónou podrobovány důkladné předsezónní servisní prohlídce specializovanou firmou. Během sezóny jsou udržovány tak, aby byla zajištěna bezproblémová a rychlá sklizeň.
Stroje jsou celosezónně svěřeny zkušeným strojníkům, kteří jsou zárukou jejich bezchybného provozu a efektivní sklizně s minimálními ztrátami.

Součástí nabídky sklizňových prací je odvoz sklizených plodin a balíkování slámy. Pro tyto účely využíváme traktory John Deere 6430 a Zetor 7341 s návěsem a lis John Deere 854. Našim zákazníkům nabízíme také sečení luk a následné zpracování travní hmoty.

Ceny zemědělských služeb jsou stanovovány smluvně. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 608 763 607.

Zemědělská mechanizace

Opravy strojů


Vzhledem ke zkušenostem s provozováním, údržbou a opravami našich vlastních strojů jsme, po předchozí domluvě, schopni zajistit menší opravy a údržbu zemědělských strojů.