Farma

Chov a ustájení hospodářských zvířat


V roce 2011 si firma pronajala hospodářské prostory v Halenkovicích, kde provozuje malou farmu se zaměřením na chov a ustájení hospodářských zvířat. Prostory naší farmy jsou, po předchozí domluvě, přístupné veřejnosti. Lze se zde setkat s drobným domácím zvířectvem jako jsou slepice, kachny, králíci, husy, kočky, krůty, perličky i velkými hospodářskými zvířaty - koni, ovcemi, kozami a krávami.
Snažíme se, aby chov našich zvířat respektoval jejich přirozené nároky. Chov velkých zvířat proto probíhá v maximální míře ve venkovních výbězích a na pastvinách, které areál farmy obklopují.
Drůbež není chována v klecích, ale v chovných skupinách – hejnech. Prostorné stáje pro drůběž jsou vybaveny pevnými podlahami a volným přístupem k venkovním výběhům s dostatkem míst zastíněných vegetací. Vodní drůbež má neustále přístup k dostatečnému množství vody.
Návštěvníkům naší farmy můžeme nabídnout domácí čerstvá vejce a drůbež.
Fotogalerie farma

  • Na dotazy, týkající se naší farmy, rádi odpovíme na tel. 777 313 604.


Rostlinná výroba


Krmení a podestýlka pro naše zvířata je z velké části zajištěna z vlastní rostlinné výroby. Obděláváme více než 20 ha polí a luk, na kterých pěstujeme obiloviny a traviny pro produkci sena. Produkty naší rostlinné výroby jsou, kromě vlastní spotřeby, nabízeny také do volného prodeje. Prodáváme pšenici, ječmen, oves, obilný šrot, slámu a seno.

  • V případě zájmu o tyto komodity nás kontaktujte na tel. 608 763 607.
  • Aktuální ceník produktů rostlinné výroby máte k dispozici ... zde.