Komunikace

Údržba komunikací


Strojový park firmy SM.HA umožňuje nabídnout obcím, zemědělským podnikům, správcům areálů i soukromým osobám, služby v oblasti údržby komunikací.

Disponujeme Traktorem John Deere 6430 s příkopovým ramenem, se kterým provádíme sečení travních a náletových porostů kolem cest, polí, potoků a cyklostezek. Rameno má boční dosah až 5 m a umožňuje tak důkladné vysečení i vysokých a těžce přístupných břehů a ploch.
Rameno lze osadit pilovým adaptérem, kterým provádíme ořez stromořadí, alejí a stromů zasahujících do vozovek až do výšky 4,5 m.

V rámci údržby silnic nabízíme čištění a opravy krajnic vozovek a příkopů. Při této činnosti se shromážděný naplavený materiál odebírá rypadlonakladačem Caterpillar 428D II se speciální lžící a následně odváží na místo určené zákazníkem, případně k ekologické likvidaci. Úpravy jsou vhodné zejména u silnic, které mají prorostlé krajnice a zanesené příkopy, například splavenou zeminou z přívalových dešťů a povodní. Takto opravená vozovka získává opět svůj původní profil a šířku.

Ceny služeb jsou stanovovány smluvně. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 608 763 607.

Údržba komunikací

Zimní údržba komunikací - úklid sněhu


V zimních měsících provádíme údržbu místních komunikací v obci Halenkovice. Firma smluvně zabezpečuje odklízení sněhu a posyp vozovek inertním materiálem. Pro tyto účely využíváme traktory John Deere 6430 a Zetor 7341 se sněžným pluhem a posypovým strojem. V místech s velkou sněhovou pokývkou, sněhovými jazyky a návějemi využíváme k odklízení sněhu rypadlonakladač Caterpillar 428D II. Sklad inertního materiálu pro posyp komunikací je umístěn v katastru obce Halenkovice.

Úklid sněhu