Stavebnictví

Zemní práce


Firma SM.HA nabízí stavebním firmám, soukromníkům i obcím zemní a výkopové práce na klíč. Máme zkušenosti s:

  • Výkopovými pracemi pro zakládání staveb
  • Výkopy kanalizací a vodovodních řadů
  • Terénními a svahovými úpravami pozemků
  • Úpravami a opravami polních a lesních cest
  • Úpravami břehů


K zemním a výkopovým pracem používáme rypadlonakladač Caterpillar 428D II, se kterým jsme schopni provádět výkopy od šíře 30 cm, do hloubky 6,0 m, maximální dosah stroje je 6,6 m.

Před zahájením prací zástupce naší firmy vždy osobně obhlédne pracovní prostor z důvodu posouzení proveditelnosti zakázky a jejího nacenění. Ceny výkopových prací jsou stanovovány smluvně s ohledem na vzdálenost staveniště od základny a množství a kvality zpracovávané zeminy.
Ve smlouvou stanovenou dobu má zákazník na staveništi přistaven zemní stroj se zkušeným a vyškoleným strojníkem, seznámeným s požadavky zákazníka. Samozřejmostí je pojištění proti škodám způsobených provozem stroje.

Fotogalerie stavebnictví

Autodoprava


Součástí nabídky zemních prací je také autodoprava sypkých hmot třístranným sklápěčem Tatra. Tento vůz se používá převážně pro obsluhu našeho zemního stroje. Využívá se pro odvoz vykopané zeminy ze staveniště. V rámci služeb autodopravy nabízíme odvoz a uložení zeminy a stavební suti na pozemek našeho smluvního partnera. Na takto uložený materiál dodáváme potvrzení o jeho ekologické likvidaci.

Pro naše zákazníky zajišťujeme dovoz štěrku, písku a kameniva. Ceny autodopravy a dodávaných sypkých materiálů jsou stanovovány smluvně. V případě zájmu o tyto komodity nás kontaktujte na tel. 608 763 607.